Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9272 9eaf 350
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viadefenceless defenceless
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
0688 e52e 350
Reposted fromLittleJack LittleJack vialadies ladies
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
1004 9915 350
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianiskowo niskowo
3604 06bc 350
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianiskowo niskowo

unimpressedcats: Flowers ?! FOR ME ?!!!?!

Reposted frommiki-rie miki-rie vianiskowo niskowo
2527 f04f 350
Reposted fromvegetazen vegetazen viabloodywrists bloodywrists
3208 f811 350
Reposted frommywonderland mywonderland vianiskowo niskowo
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Najwyższa nawet wieża zaczyna się na ziemi.
— przysłowie chińskie
1718 186c 350
Reposted fromrol rol viamy-anxieties my-anxieties
  • Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— gra w klasy
Nigdy nie ignoruj osoby która Cię kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.. 
— !
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaanakarenina anakarenina
1510 f821 350
Reposted fromsunlight sunlight viaanakarenina anakarenina
0127 1de4
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl